Yttrande till SOU 2023:66 För barn i samhällsvård

Arbeta med oss

Syftet med den statliga utredningen var att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Betänkandet finns att ladda hem här:
För barn i samhällsvård

Familjehemspoolen har begränsat yttrandet till förslag som gäller familjehemsvården med fokus på konsulentstödda verksamheter.
Yttrandet finns att ta del av här: