Utvärdering från familjehem 2023

Familjehemmens uppfattning om Familjehemspoolen 2023 
Utvärderingsenkäterna till familjehemmen som samarbetat med oss under 2023 har nu sammanställts. 

Till att börja med; tack för att ni tar er tid att besvara våra frågar. Det är väldigt värdefullt för oss att ta del av era synpunkter och erfarenheter! Här kommer en sammanfattning av resultatet:

Poängsätt följande  insatser, skala 1-5
Tillgängligheten till konsulent (5)
Bemötande från konsulent (4,9)
Konsulentens stöd och handledning (4,7)
Administrationens tillgänglighet (4,6)
Administrationens arbete (4,4)
Utbildningar och aktiviteter som erbjuds (4,2)
Bemötande från den kommun vi har placering från (3,4)

Vad värdesätter ni mest med familjehemspoolen? (Rangordna 1-5)
1. Kvalitet och stöd från konsulenten 
2. Konsulentens tillgänglighet
3. Storleken på arvode och omkostnad
4. Kvaliteten på utbildningar
5. Utbudet på utbildningar

Ett axplock av kommentarer
”Har arbetat med flera konsulenter och måste säga att ni är de bästa jag har jobbat med”.

”Det är väldigt låg och mindre arvoden jämfört med andra konsulenter i olika delar av landet, eftersom vi redan har kontakt med många så vet vi skillnaden”.

”Bara positivt. Absolut mycket gott bemötande samt bra samarbete”

”Man har lite att säga till om. Socialtjänsten tar inte info från oss”

Frågor till biologiska barn
Ett extra stort tack till de biologiska barnen som besvarade våra riktade frågor. Ni är betydelsefulla på så många sätt! Vi ser att ni är engagerade och involverade, redan från tidig ålder. Glädjande att ni anser att stödet från konsulenten hjälper! Vi kan verkligen tänka oss att det är tufft med oplanerade och abrupta avslut när ett barn/ungdom som har bott länge behöver flytta, särskilt när det sker mot er egen önskan. Även om vi inte kan påverka beslutet ska vi anstränga oss än mer för att era tankar och känslor ska få utrymme. Vi ser att ni hamnar i kläm och har full respekt för att det kan kännas både hopplöst och upprörande att inte få vara med och bestämma i viktiga frågor som påverkar er situation så mycket. 

Tack för att ni delar med er av era tankar och erfarenheter.

Kommentar och analys
Vi är glada att konsulenternas insatser värderas högst. Både konsulenternas och administrationens insatser har ungefär samma poäng som de senaste två åren. Även i år framkommer synpunkter på arvodets storlek jämfört med andra privata verksamheter. Tack för att ni belyser detta. Vi känner till att många betalar mer pengar än vad vi gör. Vi gjorde ett ryck föregående kalenderår och ökade arvodet med 16 % då SKR lämnade en öppning för det. 

Vi tar till oss att utbudet på utbildningar har hamnat längst ner. År 2024 gör vi en nysatsning på utbildningar, både på lokal nivå och gemensamt. 

Tack för att ni hjälper oss att göra Familjehemspoolen ännu bättre!