Att bli familjehem

Att bli familjehem innebär att man tar emot barn och ungdomar som en familjemedlem för att vägleda barnet och ge omsorg under en kortare eller längre tid. Även vuxna kan placeras i familjehem.

Vi söker stabila familjer…
….i mellersta och södra Sverige som kan tänka sig att bli familjehem för barn, ungdomar och vuxna.

Vad krävs för att bli eller vara familjehem?

Ett uppdrag som familjehem innefattar hela familjen. Du kan vara gift, sambo, eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i staden, i hus eller i lägenhet. Vi är noggranna i urvalsprocessen av familjer vi vill samarbeta med.

Det är viktigt för såväl familjen själv som för vår organisation, men framförallt för den placerade, att de familjer som vi samarbetar med är lämpliga att ta emot personer som av olika anledningar inte kan bo i sin ursprungsfamilj. Matchningsutredningen till ett specifikt barn/vuxen sker av socialnämnden i den kommun som gör placeringen.

Vad erbjuder Familjehemspoolen?

Med över 30 år i branschen är Familjehemspoolen en verksamhet med mycket samlad kompetens, erfarenhet och kunskap.

Vi är noga med att följa lagar och riktlinjer för branschen och vi anstränger oss för att hålla oss i framkant vad gäller utvecklingsfrågor, forskningsfrågor och opinionsbildning.

Konsulenterna är välmeriterade – samtliga är socionomer med diverse påbyggnadsutbildningar för att kunna handleda familjehem på bästa tänkbara sätt.

Vi sätter högt värde i att hålla oss kunskapsmässigt uppdaterade, till exempel genom att bjuda in sakkunniga till Familjehemspoolens månadsmöten.

Som familjehem i Familjehemspoolen erbjuds du gemenskap med andra familjehem, inspirerande utbildningstillfällen, gemensamma träffar och kvalificerat stöd från en konsulent med hög tillgänglighet.

Vad innebär det att bli familjehem?

Att bli familjehem för ett barn kan innebära att många personer plötsligt blir involverade i familjehemmets vardag (till exempel socialsekreterare, biologiska föräldrar, nätverk, skolpersonal, eventuellt BUP och ibland god man).

I dessa situationer kan det vara svårt att veta vem som gör vad och vad som förväntas av en. Utbildning samt handledning med konsulent kan sänka stressnivån avsevärt.

Vi i Familjehemspoolens anser att en tydlig rollfördelning är avgörande för att samarbete mellan olika parter ska fungera så bra som möjligt, vilket genomsyrar vårt arbete i verksamheten.

När det är många som är involverade kring barnet kan ibland familjehemmets integritet och delaktighet åsidosättas.

För oss är det en självklarhet att familjehem ska vara delaktiga i frågor som direkt berör dem, och kan vara ett stöd i att hitta lösningar som känns bra för familjehemmet och som därmed ofta även håller över tid.

Vilken ersättning utgår till familjehemmen?

Den ekonomiska ersättningen består av en skattepliktig arvodesdel och en omkostnadsdel som är skattefri.

Storleken på arvodet följer kostnadsutvecklingen inom vårdyrkena och vi håller oss inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommendationer om ersättningar.

Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar inte till tjänstepension. SKRs rekommendationer för 2024 hittar du här.

Vi kräver inte att ni är hemma från ert arbete på heltid men om det behövs under en viss period ersätter ibland kommunen för förlorad arbetsinkomst.

Hur kan man bli familjehem i Familjehemspoolen?

Fyll i en intresseanmälan eller kontakta vår samordnare Caroline Åkerhielm, 076-760 76 08. Om du har frågor svarar vi på dem så gott vi kan.

Vill ni prata med ett familjehem som redan samarbetar med Familjehemspoolen? Kontakta samordnare Caroline så får ni kontaktuppgifter till ett referensfamiljehem i ert geografiska område.

    För att kunna bli familjehem behöver det finnas ett eget rum till det rättighetsbärande barnet/ungdomen som ska flytta in. Vid inflyttningsdatum ska rummet vara trivsamt inrett.