Familjehemspoolen – konsulentstödda familjehem

Familjehemspoolen – Vår verksamhet

Familjehemspoolen tillhandahåller konsulentstödda familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av kommuner.

Familjehemsverksamheten inom Familjehemspoolen startade 1992 och en mängd kompetens och specialiteter har utvecklats sedan dess.

Familjehem i mellersta och södra Sverige

Från Dalarna i norr till Skåne i söder.

Familjehemspoolen arbetar med nästan hundra noggrant utvalda familjer.

Familjehemspoolen har ramavtal med 95 kommuner. Vi ingår även i ramavtalet med SKR som omfattar samtliga kommuner i Sverige.

Välutbildade och erfarna konsulenter

Samtliga konsulenter på Familjehemspoolen har gedigen utbildning och erfarenhet av bland annat arbete inom socialtjänst och familjehemsvård.

De erbjuder familjehemmen kontinuerlig utbildning, handledning och tillgänglighet av mycket hög grad.

Familjehemspoolens blogg

Öppet brev till Socialdepartementet

 Läs mer

Yttrande till SOU 2023:66 För barn i samhällsvård

 Läs mer

Utvärdering från familjehem 2023

 Läs mer

Debattartikel Familjehemsnytt

 Läs mer