Familjehemspoolen - konsulentstödda familjehem - Familjehemspoolen

Familjehemspoolen – konsulentstödda familjehem

Familjehemspoolen – Vår verksamhet

Familjehemspoolen tillhandahåller konsulentstödda familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av kommuner.

Familjehemsverksamheten inom Familjehemspoolen startade 1992 och en mängd kompetens och specialiteter har utvecklats sedan dess.

Familjehem i mellersta och södra Sverige

Från Dalarna i norr till Skåne i söder.

Familjehemspoolen arbetar med över hundra noggrant utvalda familjer.

Familjehemspoolen har ramavtal med drygt 60 kommuner.

Välutbildade och erfarna konsulenter

Samtliga konsulenter på Familjehemspoolen har gedigen utbildning och erfarenhet av bland annat arbete inom socialtjänst och familjehemsvård.

De erbjuder familjehemmen kontinuerlig utbildning, handledning och tillgänglighet av mycket hög grad.

Familjehemspoolens blogg

Debattartikel om trauma

 Läs mer

Karin Hansson, konsulent i Östergötland

 Läs mer

Elisabeth Engberg, konsulent Södermanland och Mälardalen

 Läs mer

Jennifer Qvick, konsulent Skåne

 Läs mer


Kalender

Bildterapins dag

Bildterapins dag 3 oktober 2020