Familjehemspoolen - konsulentstödda familjehem - Familjehemspoolen

Familjehemspoolen – konsulentstödda familjehem

Familjehemspoolen – Vår verksamhet

Familjehemspoolen tillhandahåller konsulentstödda familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av kommuner.

Familjehemsverksamheten inom Familjehemspoolen startade 1992 och en mängd kompetens och specialiteter har utvecklats sedan dess.

Familjehem i mellersta och södra Sverige

Från Dalarna i norr till Skåne i söder.

Familjehemspoolen arbetar med över hundra noggrant utvalda familjer.

Familjehemspoolen har ramavtal med drygt 60 kommuner.

Välutbildade och erfarna konsulenter

Samtliga konsulenter på Familjehemspoolen har gedigen utbildning och erfarenhet av bland annat arbete inom socialtjänst och familjehemsvård.

De erbjuder familjehemmen kontinuerlig utbildning, handledning och tillgänglighet av mycket hög grad.

Familjehemspoolens blogg

Socionomdagarna 2019

Glädjande var att traumamedvetenheten ökar inom det sociala arbetet i Sverige.... Läs mer

Familjehem sökes

Just nu söker vi fler familjer som vill bli familjehem. Läs mer

Heldag om trauma

Den 14 oktober var vi på en heldagsutbildning i Stockholm av Arianne Struik om... Läs mer

Familjehemspoolens sponsorlopp

Under lördagens hästägardag på Mantorptravet sponsrade Familjehemspoolen bl.... Läs mer

Familjehemspoolens debattartikel

 Läs mer