Familjehemspoolens verksamhet

Familjehemspoolen

tillhandahåller konsulentstödda familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av kommuner.

Familjehemspoolens verksamhet

Företaget startade 1991 familjehemsverksamheten startade 1992 och en mängd kompetens  och specialiteér har utvecklats sedan dess. Ramavtal finns med 95 kommuner. Vi ingår även i ramavtalet med SKR som omfattar samtliga kommuner i Sverige.

Familjehemmen finns i mellersta och södra Sverige

Från Dalarna i norr till Skåne i söder. Vi arbetar med över hundra noggrant utvalda familjer.

Konsulenterna

har socionomutbildning och varierande påbyggnadsutbildningar, olika handledarutbildningar samt utbildning inom metoder som Marte Meo, Circle of Security, IAS m.m.

Samtliga konsulenter har gedigen erfarenhet av bland annat arbete inom socialtjänst och familjehemsvård.

De erbjuder familjehemmen kontinuerlig utbildning, handledning och tillgänglighet av mycket hög grad.

Samtliga konsulenter är utbildade i Kälvestens halvstrukturerade djupintervju.

Huvudkontoret

Ligger i Mjölby men konsulenterna utgår från sitt geografiska arbetsområde för att kunna erbjuda familjehemmen bästa stöd på hemmaplan.

Familjehemspoolen i Sverige AB innehar F-skattesedel och betalar skatt i Sverige

Vill du veta mer om Familjehemspoolens verksamhet? Kontakta oss här.

Familjehemspoolen fick den 19 dec 2017  tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet!