Familjehemspoolen – Konsulentstödda familjehem

Vår verksamhet

Familjehemspoolen tillhandahåller konsulentstödda familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av kommuner.

Lång erfarenhet och bred kompetens

Familjehemsverksamheten startade 1992 och en mängd kompetens och specialiteter har utvecklats sedan dess.

Familjehem i mellersta och södra Sverige

Från Dalarna i norr till Skåne i söder.

Noga utvalda familjer hos Familjehemspoolen

Vi arbetar med över hundra noggrant utvalda familjer.

Ramavtal finns med drygt 60 kommuner.

Välutbildade och erfarna konsulenter

Samtliga konsulenter har gedigen utbildning och erfarenhet av bland annat arbete inom socialtjänst och familjehemsvård.

Hög tillgänglighet

Konsulenterna erbjuder familjehemmen kontinuerlig utbildning, handledning och tillgänglighet av mycket hög grad. Vill du veta mer? Kontakta oss här.