Verksamhetsidé

Konsulentstödda familjehem är vår verksamhetsidé

Konsulentstödd familjehemsverksamhet med omfattande utbildning, stöd och kvalificerad handledning till familjerna vi samarbetar med är vår verksamhetsidé.

Målgrupp

Barn, ungdomar och vuxna samt föräldrar med barn som omfattas av insatser enl. SoL, LVU och i vissa fall LSS och LVM.

Verksamhetsidé och mål

Att erbjuda våra uppdragsgivare engagerade, stabila, kompetenta och välpresenterade konsulentstödda familjehem.

Att erbjuda våra familjehem utbildning, handledning och stöd med hög tillgänglighet för att de ska kunna klara av sitt uppdrag.

Kvalitet

Våra familjer är noga utvalda. Alla konsulenter har adekvat utbildning. Vi har ett strukturerat och professionellt arbetssätt och arbetar kontinuerligt med handledning, vidareutbildning och utvärdering.

Närhetsprincipen

De familjehem respektive konsulent samarbetar med, ligger i konsulentens geografiska arbetsområde.

Familjehemspoolens prisbild

Familjehemspoolen strävar efter hög kvalitet till ett rimligt pris. En ordinarie placering enligt våra avtal uppgår till 1415 kr/dygn år 2020.

Priset i våra ramavtal är ofta någon hundralapp högre vilket beror på att dygnsavgiften omfattar fler kostnader.

Eftersom våra familjer är rustade för att ta emot svårare uppdrag erbjuder vi dem den högsta ersättningen enligt SKRs rekommendationer.

Caroline Åkerhielm
Vid frågor kontakta vår samordnare
Caroline Åkerhielm

Vill du veta mer om Familjehemspoolen och om vår verksamhetsidé? Kontakta oss här.