Att bo i familjehem

Information till barn och ungdomar i familjehem

Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. Samhället har ett särskilt ansvar för dig som inte bor med dina föräldrar utan i ett familjehem.

Varför får vissa barn och ungdomar bo i familjehem?

Det finns flera olika anledningar till att man får bo i familjehem. Vissa barn och unga behöver flytta för att föräldrarna har egna svårigheter som gör att de inte klarar av att ta hand om sitt barn. Ibland under en kort tid och ibland under en längre period. Andra barn kan inte bo kvar hemma på grund av egna problem som deras föräldrar inte klarar av att hjälpa barnen med. Detta gäller oftast äldre barn eller tonåringar som till exempel använder droger eller utsätter sig för andra stora risker.

Ibland händer det att barn och föräldrar skiljs åt mot sin egen vilja. Förvaltningsrätten kan fatta beslut om att barn eller ungdomar inte får bo kvar hos sina föräldrar.

Lagen som används då heter ”Lagen om vård av unga” och brukar förkortas LVU.

Vart vänder jag mig för att prata om mitt familjehem?

Du har rätt att få veta varför du bor i familjehem. Du har också rätt att vara med när man planerar saker som rör dig.

Om det är något som du inte förstår så ska du kunna fråga antingen ditt familjehem eller din socialsekreterare.

Det är bra att kunna prata med sin socialsekreterare om hur det är i familjehemmet. Det är särskilt viktigt om du inte trivs i ditt familjehem.

Alla barn och ungdomar har rätt att prata enskilt med sin socialsekreterare, antingen vid bokade möten eller i telefonen.

Det brukar vara störst chans att få tag på sin socialsekreterare på vardagar under dagtid.

Du kan även ringa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och berätta om missförhållanden om du inte känner tillräckligt förtroende för ditt familjehem eller för din socialsekreterare.
Telefonnummer: 020-120 06 06

Koll på soc kan du läsa om socialtjänstens ansvar.

Mina rättigheter och Unicef Sverige kan du läsa mer om vad du har för rättigheter.

Vill du veta mer om Familjehemspoolens verksamhet? Kontakta oss här.