Vi söker skyddat boende i familjehem.

Kontakta oss

Önskvärt att du/ni som familjehem har:– Kunskap och erfarenhet av våld i nära relation (VINR)och/eller– Kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Familjehemmet ska erbjuda placerade personer skydd och stöd. Familjehemspoolen tillhandahåller personligt konsulentstöd med bred och fördjupande kunskap och erfarenhet inom VINR och HRV. Som tillägg erbjuds möjlighet till riskbedömning utifrån Freda, […]

Läs mer

Stärkt barnrättsperspektiv, men än är vi inte i mål.

Ett flertal goda nyheter! Riksdagen har nu gett regeringen i uppdrag att genomföra en rad förändringar när det gäller att stärka placerade barns rättigheter. Ta del av en sammanfattning här Det barnrättsliga perspektivet tar alltmer plats. Vi saknar dock ett förslag; någon rättighet för familjehem i relation till uppdragsgivare kommun. Oftast fungerar samarbetet mellan uppdragsgivare […]

Läs mer

Öppet brev till Socialdepartementet

familjehemspoolen vadstena

Öppet brev från Familjehemspoolen till Socialdepartementet angående barnrättslig lucka i offentlig upphandling. Texten skickades till Socialdepartementet i mailform fredagen den 29 januari 2021. Vi ser fram emot att ta del av Socialdepartementets syn på saken! Hej, Jag är samordnare och verksamhetsansvarig för en privat verksamhet som tillhandahåller konsulentstödda familjehem till kommuner. Vi vill göra er uppmärksamma […]

Läs mer