Debattartikel Familjehemsnytt

Årets första nummer av Familjehemsnytt djupdyker i regeringens utredning om barn i samhällsvård, SOU 2023:66. Vi sammanfattade våra åsikter i en artikel:  Myndigheten, sakligheten och verkligheten Förhoppningarna var stora på detta betänkande. Att ett samhälle ska erbjuda en rättssäker och kvalitetssäkrad samhällsvård för barn är så oerhört viktigt. Vi var många som var nyfikna och hade […]

Läs mer

Utvärdering från familjehem 2023

Familjehemmens uppfattning om Familjehemspoolen 2023 Utvärderingsenkäterna till familjehemmen som samarbetat med oss under 2023 har nu sammanställts.  Till att börja med; tack för att ni tar er tid att besvara våra frågar. Det är väldigt värdefullt för oss att ta del av era synpunkter och erfarenheter! Här kommer en sammanfattning av resultatet: Poängsätt följande  insatser, skala 1-5Tillgängligheten […]

Läs mer

Yttrande till SOU 2023:66 För barn i samhällsvård

Arbeta med oss

Syftet med den statliga utredningen var att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Betänkandet finns att ladda hem här: För barn i samhällsvård Familjehemspoolen har begränsat yttrandet till förslag som gäller familjehemsvården med fokus på konsulentstödda verksamheter. Yttrandet finns […]

Läs mer

Öppet brev till Socialdepartementet

familjehemspoolen vadstena

Öppet brev från Familjehemspoolen till Socialdepartementet angående barnrättslig lucka i offentlig upphandling. Texten skickades till Socialdepartementet i mailform fredagen den 29 januari 2021. Vi ser fram emot att ta del av Socialdepartementets syn på saken! Hej, Jag är samordnare och verksamhetsansvarig för en privat verksamhet som tillhandahåller konsulentstödda familjehem till kommuner. Vi vill göra er uppmärksamma […]

Läs mer