Stort lycka till, Jesper!

Jesper Byh

Hej Jesper! Du har varit med oss i elva år, och har nu valt att gå vidare i arbetslivet.Vad har varit roligast med att vara familjehemskonsulent i Familjehemspoolen? -Det roligaste med uppdraget som konsulent har varit när de som varit placerade utvecklats och gjort framsteg efter bra teamwork mellan mig som konsulent, familjehemmet och socialtjänsten. […]

Läs mer

Vi söker skyddat boende i familjehem.

Kontakta oss

Önskvärt att du/ni som familjehem har:– Kunskap och erfarenhet av våld i nära relation (VINR)och/eller– Kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Familjehemmet ska erbjuda placerade personer skydd och stöd. Familjehemspoolen tillhandahåller personligt konsulentstöd med bred och fördjupande kunskap och erfarenhet inom VINR och HRV. Som tillägg erbjuds möjlighet till riskbedömning utifrån Freda, […]

Läs mer

Stärkt barnrättsperspektiv, men än är vi inte i mål.

Ett flertal goda nyheter! Riksdagen har nu gett regeringen i uppdrag att genomföra en rad förändringar när det gäller att stärka placerade barns rättigheter. Ta del av en sammanfattning här Det barnrättsliga perspektivet tar alltmer plats. Vi saknar dock ett förslag; någon rättighet för familjehem i relation till uppdragsgivare kommun. Oftast fungerar samarbetet mellan uppdragsgivare […]

Läs mer

Öppet brev till Socialdepartementet

familjehemspoolen vadstena

Öppet brev från Familjehemspoolen till Socialdepartementet angående barnrättslig lucka i offentlig upphandling. Texten skickades till Socialdepartementet i mailform fredagen den 29 januari 2021. Vi ser fram emot att ta del av Socialdepartementets syn på saken! Hej, Jag är samordnare och verksamhetsansvarig för en privat verksamhet som tillhandahåller konsulentstödda familjehem till kommuner. Vi vill göra er uppmärksamma […]

Läs mer

Elisabeth Engberg, konsulent Södermanland och Mälardalen

Elisabeth är nu konsulent för Familjehemspoolen Vissa saker är självklara, redan innan de har inträffat. Det känns så uppenbart att Elisabeth Engberg (område Mälardalen/Södermanland) är en del av Familjehemspoolen. Vi delar grundläggande värderingar, såsom barns rättssäkerhet och en tydlig rollfördelning mellan myndighetsutövning och utförande i privat verksamhet. Elisabeth har en enorm yrkeserfarenhet med både bredd […]

Läs mer

Karin Hansson, konsulent i Östergötland

Ny konsulent, Östergötland Många saker ska stämma. En konsulent i Familjehemspoolen ska ha rätt kompetens, dela Familjehemspoolens grundvärderingar, passa till att stödja familjehem, passa till att samarbeta med socialtjänsten, passa in i arbetsgruppen och därutöver uppskatta att arbeta självständigt. Det är inte helt enkelt. Karin tog oss med storm med sin nyfikenhet, erfarenhet och ödmjukhet. […]

Läs mer