Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /storage/content/27/167427/familjehemspoolen.se/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 120

Författare: Caroline Åkerhielm

Socionomdagarna 2019

Socionomdagarna 2019
-Tankar och reflektioner-

I dagarna två pågick Socionomdagarna i Stockholm. Vi var där förstås, som besökare – inte som utställare.

Sortering pågår efter Socionomdagarna          Selfie med Linn Englund (t.h.), Socionom Maskrosbarn

Glädjande var att traumamedvetenheten ökar inom det sociala arbetet i Sverige. Och det går fort nu! Det fanns ett flertal föreläsningar mer tramuatisering hos barn som huvudämne och därutöver nämnde flera föreläsare vikten av förhållningssättet samt risken för sammanblandning med ADHD då symptomen påminner så mycket om varandra. Ett flertal föreläsare inom ämnet påtalade vikten av ett nära samarbete med socialtjänsten för barn som lever med trauma. Vi hoppas att utvecklingen kommer att fortsätta i samma snabba takt.

Vi är även positiva till att det barnrättsliga resonemanget fortfarande är på framfart! Barns integritet och rättssäkerhet värdesätts betydligt högre än för bara några år sedan. Vi är väldigt glada för att vi genom åren inte har tummat på vår syn som barn som rättighetsbärare trots att vissa uppdragsgivare kommuner har ifrågasatt vårt förhållningssätt.

Det fanns ändå en del damm i hörnen… Vi hade förväntat oss mer än det som presenterades om översynen av Socialtjänstlagen, med Margaretha Winberg i spetsen. Det kanske blir bättre när översynen presenteras som en helhet men vi var förvånade över att det verkar bli så få delar som ingår i översynen. Hoppas att vi blir positivt överraskade i sommar när betänkandet ska vara klart!

Skrivet av

Caroline Åkerhielm
Samordnare

 

 

 

Familjehem sökes!

Just nu söker vi fler familjer som vill bli familjehem.

I Värmland och Dalsland letar vi lite extra mycket. Konsulenten i området heter Jesper Byh. Han är socionom med diverse påbyggnadsutbildningar och har varit konsulent hos oss i snart tio år.

Jesper är väldigt omtyckt av de familjer han handleder, referenser till ett av hans familjehem finns och lämnas gärna ut på begäran.

Fyll i en intresseanmälan här

Heldag om trauma

Heldagsutbildning om trauma

 

Bilden kan innehålla: 1 person, text

 

Den 14 oktober var vi på en heldagsutbildning i Stockholm av Arianne Struik om komplext traumatiserade barn. Många är de familjehem som möter dessa barn. Hur kan vi som verksamhet stödja er familjehem på bästa sätt? Utbildaren Arianne Struik kom med konkreta verktyg och hade en väldigt respektfull och ödmjuk inställning. Vi är jättenöjda!

Deltagarna på utbildningen kom från olika områden såsom skolkuratorer, konsulentverksamheter, BUP-personal, läkare och terapeuter. Tyvärr lyste socialtjänsten med sin frånvaro. Synd tycker vi! Eftersom de har så stort inflytande i många av dessa barns liv.

Arianne Struiks bok om traumatiserade barn finns på huvudkontoret. Är det något familjehem som är nyfiken så går det jättebra att låna den!

 

 

Familjehemspoolens debattartikel väcker tankar

Vi är glada att vårt inlägg i debatten uppskattas i familjehemskretsar. Vår ambition är att lagstiftaren ska inse att familjehems position behöver stärkas i relation till socialtjänsten. Just nu pågår en översyn av Socialtjänstlagen, så det brinner i knutarna!

Sprid gärna artikeln om ni tycker som vi! Den kan läsas här

Familjehemspoolen på seminarium om hot och våld

Den 1 november var Christina Blennow (konsulent Skåne) och Caroline Åkerhielm (samordnare) på ett frukostseminarium i Skåne angående hot och våld. Seminariet var anordnat av Akademikerförbundet SSR.

 

Familjehemspoolen lyfte frågan om arbetsmiljöansvar för familjehem. Eftersom familjehem tar uppdrag som privatpersoner och inte är anställda så omfattas man inte av kommunens arbetsmiljöansvar. Det finns inte heller någon vägledning i socialtjänstlagen (SoL) kring familjehems rättigheter. Det är alltså högst oklart att man som familjehem har några rättigheter till stöd från kommunen om man blir utsatt för hot eller våld.

Föreläsningen var väldigt grundläggande så tyvärr hade inte den sakkunniga föreläsaren kunskap om denna fråga. Däremot var han väldigt lyhörd och nyfiken så han bad oss sitta kvar efter seminariet för att ta med sig frågorna tillbaka till förbundet.

 

Caroline och Christina framförde följande frågor:

  • Hur långt sträcker sig kommunernas arbetsmiljöansvar? Omfattas även familjehem/kontaktpersoner/kontaktfamiljer osv. som tar uppdrag i form av privatpersoner och inte som anställda?
  • Om hoten är anonyma är det inte självklart att de kan knytas till familjehemsuppdraget även om det kan tyckas högst sannolikt. Vem gör den bedömningen?
  • Om familjehemmet utsätts för hot som är knutna till personer kring familjehemsplaceringen efter att placeringen är avslutad, kan de räkna med stöd från uppdragsgivande kommun i de lägena?

 

Vi återkopplar så snart svar har skickats från föreläsaren.

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se