Maria Palmblad

Örebro/Mälardalen
Maria Palmblad

Maria är auktoriserad socionom och fil.mag. Hon tog sin socionom-examen i Örebro 1972 och har sedan vidareutbildat sig inom psykoterapi till steg 1 nivå. Hon har handledarutbildning 30 poäng i Psykosocialt arbete och är Marte Meo terapeut och Marte Meohandledare. Marte Meo är en metod att via korta videoinspelade samspelssekvenser stötta föräldrar att ge utvecklingsstöd till sina barn. Maria är även utbildad i Circle of Security (Trygghetscirkeln) som är ett föräldrastödsprogram baserat på anknytningsteori.

Maria har mångårig erfarenhet från kurativt arbete inom
vuxen-psykiatrin och de senaste 15 åren har hon arbetat inom socialtjänsten såväl som socialsekreterare som arbetsledare/familjebehandlare.