Åsa Wahlberg

Västergötland/Halland

Åsa har arbetat som familjehemskonsulent i Familjehemspoolens regi sedan 2004. Hon tog sin socionomexamen -91 och är vidareutbildad familjehemshandledare och har gått steg 1 utbildningen till KBT psykoterapeut.

Hon har främst arbetat med behandlingsarbete på behandlingshem för tonåringar och deras familjer. Hon har även arbetat som handläggare av barn och familje-ärenden inom socialtjänsten och har startat upp ett behandlingshem för tonåringar.

Hennes upptagningsområde är främst Halland och Västergötland.