Åsa Wahlberg - Familjehemspoolen

Åsa Wahlberg

Västergötland/Halland
Åsa Wahlberg

Åsa tog sin socionomexamen i Göteborg 1991. Hon har främst arbetat med behandlingsarbete på behandlingshem för tonåringar och deras familjer. Hon har även arbetat som handläggare av barn och
familje-ärenden inom socialtjänsten och har startat upp
ett behandlingshem för tonåringar.

Åsa har en grundutbildning i systemiskt arbete och lösningsfokuserat arbetssätt, en handledarutbildning med inriktning på familjehem samt steg 1 utbildning i KBT.

Hennes upptagningsområde är främst Halland och Västergötland.