Petra Engman

Skåne

Petra är utbildad socionom med 28 års erfarenhet av att arbeta med barn och familjer i olika befattningar, bland annat som familjehemssekreterare, behandlare och utredare på en spädbarnsinstitution.

Petra är utbildad i Marte Meo, barngruppsledare och både gamla och nya Kälvesten. Det som genomsyrar Petras arbete är fokus på anknytning mellan barn och omsorgsgivare, stort kunnande inom barns utveckling samt föräldrablivandet oavsett det är biologiskt eller genom att vara familjehem. Petra värdesätter nära och förtroendefulla relationer.