Lina Richardsson

Närke/Västmanland/Skaraborg

Lina är utbildad socionom sedan 2010, med omfattande erfarenhet av arbete inom elevhälsa och familjehemsvård, som skolkurator och familjehemskonsulent. Hon är certifierad gruppledare i det anknytningsbaserade föräldrastödsprogrammet Connect, riktat mot familjehem, och har därutöver utbildning i handledning samt MI. Genom åren har hon även ansvarat för gruppverksamhet i olika sammanhang och har utformat material för krishantering och värdegrundsarbete. Hon brinner mycket för den unga generationen och är van vid att arbeta tvärprofessionellt samt att samverka med myndigheter.