Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /storage/content/27/167427/familjehemspoolen.se/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 120

Vuxna biologiska barn till familjehem

Vuxna biologiska barn till familjehem
Familjehemspoolen undersöker vuxna biologiska barns åsikter om huruvida de hade önskat mer stöd från oss när de bodde hemma.

För några år sedan (2013-2014) under sökte vi de hemmaboende biologiska barnens önskan av stöd från oss i Familjehemspoolen. Det visade sig att de allra flesta barn var nöjda med sin situation och ville att stödet även fortsättningsvis ska ske via föräldrarna. Det fanns dock önskemål om egen kontakt och förslag på aktiviteter för biologiska barn. Vi är så glada och tacksamma för alla svar och har dem i åtanke när vi planerar inför aktiviteter och tittar på utvecklingsfrågor.

Idag saknas fortfarande information om vilket stöd biologiska barn och ungdomar behöver av oss som arbetar med familjehemsuppdrag, det vill vi försöka ändra på. Eftersom informationen från de hemmavarande barnen var så intressant och betydelsefull har vi valt att arbeta vidare med frågan och nu önskar vi även veta hur man som utflyttad vuxen ser på situationen som biologiskt barn, och framförallt om de upplever att de som barn hade behövt stöd från oss i Familjehemspoolen. Ingen kan svara på den frågan bättre än de utflyttade barnen själva, därför har vi framställt en webbaserad enkät för att fånga in deras synpunkter och reflektioner.

För närvarande arbetar vi med att samla in kontaktuppgifter till de biologiska utflyttade barnen, och kommer därefter att skicka ut den webbaserade enkäten.

Vi ser fram emot att ta emot dessa viktiga synpunkter och önskemål för att se om vi kan anpassa vårt arbetssätt efter deras behov.

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se