Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /storage/content/27/167427/familjehemspoolen.se/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 120

Verksamhetsidé

Konsulentstödd familjehemsverksamhet
Konsulentstödd familjehemsverksamhet med omfattande utbildning, stöd och kvalificerad handledning till familjerna vi samarbetar med.

Målgrupp
Barn, ungdomar och vuxna samt föräldrar med barn som omfattas av insatser enl. SoL, LVU och i vissa fall LSS och LVM.

Mål med verksamheten 
– Att erbjuda våra uppdragsgivare engagerade, stabila, kompetenta och välpresenterade konsulentstödda familjehem.
– Att erbjuda våra familjehem utbildning, handledning och stöd med hög tillgänglighet för att de ska kunna klara av sitt uppdrag.

Kvalitet 
Våra familjer är noga utvalda. Alla konsulenter har adekvat utbildning. Vi har ett strukturerat och professionellt arbetssätt och arbetar kontinuerligt med handledning, vidareutbildning och utvärdering.

Närhetsprincipen
De familjehem respektive konsulent samarbetar med, ligger i konsulentens geografiska arbetsområde

Prisbild
Familjehemspoolen strävar efter hög kvalitet till ett rimligt pris. En ordinarie placering enligt våra avtal uppgår till 1415 kr/dygn år 2020. Priset i våra ramavtal är ofta någon hundralapp högre vilket beror på att dygnsavgiften omfattar fler kostnader.

Eftersom våra familjer är rustade för att ta emot svårare uppdrag erbjuder vi dem den högsta ersättningen enligt SKR’s rekommendationer.

Vid frågor kontakta vår samordnare Caroline Åkerhielm, 076-760 76 08 caroline@familjehemspoolen.se

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se