Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /storage/content/27/167427/familjehemspoolen.se/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 120

Vår verksamhet

Familjehemspoolen fick den 19 dec 2017  tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet!

Familjehemspoolen tillhandahåller konsulentstödda familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av kommuner. Företaget startade 1991, familjehemsverksamheten startade 1992 och en mängd kompetens  och specialitéer har utvecklats sedan dess. Ramavtal finns med drygt 60 kommuner.

Familjehemmen finns i mellersta och södra Sverige, från Dalarna i norr till Skåne i söder. Vi arbetar med över hundra noggrant utvalda familjer.

Konsulenterna har socionomutbildning och varierande påbyggnadsutbildningar, olika handledarutbildningar samt utbildning inom metoder som Marte Meo, Circle of Security, IAS m.m. Samtliga konsulenter har gedigen erfarenhet av bland annat arbete inom socialtjänst och familjehemsvård. De erbjuder familjehemmen kontinuerlig utbildning, handledning och tillgänglighet av mycket hög grad. Samtliga konsulenter är utbildade i Kälvestens halvstrukturerade djupintervju.

Huvudkontoret ligger i Mjölby men konsulenterna utgår från sitt geografiska arbetsområde för att kunna erbjuda familjehemmen bästa stöd på hemmaplan.

Minnestad AB innehar F-skattesedel och betalar skatt i Sverige

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se