Vi söker skyddat boende i familjehem.

Kontakta oss

Önskvärt att du/ni som familjehem har:
– Kunskap och erfarenhet av våld i nära relation (VINR)
och/eller
– Kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)

Familjehemmet ska erbjuda placerade personer skydd och stöd. Familjehemspoolen tillhandahåller personligt konsulentstöd med bred och fördjupande kunskap och erfarenhet inom VINR och HRV.
Som tillägg erbjuds möjlighet till riskbedömning utifrån Freda, Sara, Patriark och SAM, samt skydds-/säkerhetsplanering.

Kontakta Jennifer för mer information. 070-1707671

Kontakta oss