Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /storage/content/27/167427/familjehemspoolen.se/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 120

Socialsekreterare om Familjehemspoolen 2017

Vad tycker socialtjänsten om Familjehemspoolen?

Den årliga enkäten för socialsekreterare som vi har samarbetat med under 2017 har sammanställts.

Socialtjänstens uppfattning om Familjehemspoolen är i snitt 4 av 5 inom samtliga  områden. Bäst poäng (4.3) har konsulenternas tillgänglighet och bemötande fått. Det visar att våra högt ställda krav på konsulentens erfarenhet och kompetens är befogade. Det har förekommit att personer som ansökt till att bli konsulent i Familjehemspoolen blivit förvånade när vi informerat om att de inte passerar kompetenskraven, vilket har fått oss att diskutera om kraven behöver sänkas. Dock har vi kommit fram till att de ska kvarstå, och eftersom konsulenterna är de som återkommande får högst poäng av såväl socialsekreterare som av familjehem så känner vi oss stärkta i vår uppfattning.

Förslag på förbättringar som inkommit är skriftliga rapporter om barnets utveckling. Det förslaget inkommer återkommande, men eftersom det kolliderar med gällande lagstiftning och rekommendationer så har vi av etiska och rättsliga skäl valt att avstå från detta även i framtiden. Vi välkomnar dock alla förslag på förbättringar.

Det kan vara värt att nämna att Familjehemspoolen under 2017 i enskilda ärenden har valt att stödja familjehemmet när de har hamnat i konflikt med uppdragsgivande kommun. Konflikter uppstår sällan men i vissa fall har vi ansett att det funnits skäl att ge tydligt stöd i kommunikationen med uppdragsgivande socialnämnd. Vår ambition är alltid ett gott samarbetsklimat med uppdragsgivande kommun, och det är oftast en självklarhet. För att förebygga eventuella missuppfattningar har vi lagt in ett stycke under rubriken Socialtjänst här på hemsidan som heter Förväntningar (länk här). Syftet är att redan från början vara tydlig med vilka förväntningar vi har på oss själva och på uppdragsgivare myndighet.

Här följer en lista på vad socialsekreteraren värdesätter mest hos Familjehemspoolen

1. – Tillgänglighet till konsulent

2. – Verksamhetens arbetsmetod

3. – Kvaliteten på presentationerna

4. – Prisbilden

5. – Tillgängligheten till huvudkontoret

Det är roligt att se att de saker vi valt att prioritera; tillgänglighet, seriositet och välgjorda presentationer också uppskattas av våra uppdragsgivare.

Tack för att ni tog er tid att svara på enkäterna. Det hjälper oss i vårt förbättringsarbete! Tveka inte att kontakta samordnare Caroline om ni kommer på något mer ni vill framföra, tel: 076-760 76 06 eller caroline@familjehemspoolen.se

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se