Familjehemspoolens relationsbygge - Familjehemspoolen

Familjehemspoolens relationsbygge

Familjehem + behandling

För barn, 1-11 år, med erfarenhet av omsorgssvikt och separationer.

Familjehemspoolen har i samverkan med Relationsbygget skapat en unik insats, Familjehemspoolens Relationsbygge, för barn som tidigt i livet blivit utsatta för olika typer av omsorgssvikt vilket påverkat deras utveckling negativt.

Barn som varit utsatta för olika former av omsorgssvikt kan vara kroniskt traumatiserade och bära med sig detta genom livet om det inte uppmärksammas och behandlas.

familjehemspoolens relationsbygge

Insatsens innehåll

En familjehemsplacering där barnet får möjlighet att uppleva nya relationer och yttre trygghet är inte alltid tillräckligt. Samspelet mellan ett känslomässigt överväldigat barn och ett känslomässigt överväldigat familjehem riskerar att sluta i ett sammanbrott av placeringen vilket förvärrar barnets problematik ytterligare.

Familjehemspoolens relationsbygge

Familjehemspoolens relationsbygge består av ett traditionellt familjehem (Familjehemspoolens egna eller kommunens) med ett placerat barn i åldern 1-11 år, där familjehemsföräldrarna får intensivt stöd med utbildning och handledning samtidigt som det placerade barnet får stöd och behandling utifrån sina behov.

Tillsammans får familjehem och barn samspelsbehandling som syftar till att möjliggöra en trygg anknytning och därmed skapa förutsättningar för barnet att utvecklas.

För ett lyckat resultat krävs god och nära samverkan mellan socialsekreterare, familjehem, konsulent/behandlare samt andra viktiga personer runt barnet såsom biologfamilj och skola.

Utgångspunkt och kompetens

Allt stöd/behandling utgår från nationella och internationella riktlinjer för barn som är komplext traumatiserade. Handledning, stöd och behandling anpassas efter respektive barns och familjehems unika behov.

Metoden Sleeping Dogs fungerar som en övergripande struktur för hela behandlingen i Familjehemspoolens relationsbygge. Konsulent och behandlare är utbildad socionom, leg psykoterapeut och handledare med specialisering mot barn som är komplext traumatiserade.

Vill du veta mer om Familjehemspoolens  relationsbygge?

helene samuelsson

Kontakta Helene Samuelsson,
070-370 51 66
Helene@familjehemspoolen.se

Vill du veta mer om Familjehemspoolens verksamhet? Kontakta oss här.