Pär Wahlberg

Västergötland/Halland
Pär Wahlberg

Pär är socionom sedan 1995 och har arbetat inom socialtjänsten med barn och familj samt vuxna och som kurator inom grund-, och gymnasieskola. Har lång erfarenhet av missbruksvård på behandlingshem som terapeut samt i arbetsledande funktioner.

Pär vidareutbildade sig 2004 inom kognitiv beteendeterapi, KBT, steg 1.