Jennifer Qvick

Skåne

Jennifer Qvick är utbildad socionom med 15 års yrkeserfarenhet från socialt arbete med barn, familjer och vuxna. Hon har lång erfarenhet av arbete med placerade tonåringar och deras föräldrar/familjehemsföräldrar: hon har arbetat både som ungdomsbehandlare och familjebehandlare på kommunalt HVB-hem i ca 10 år. Jennifer har även jobbat med ungdomar på Unga Vuxna. Senast har hon arbetat på Kriscentrum med traumabearbetning, akuta insatser och längre terapi för personer som utsatts eller utsätter andra för våld i nära relation. Även samordning och samverkan med bl a polis i våldsärenden, även på nationell nivå.

Jennifer har en grundläggande psykodynamisk psykoterapiutbildning (GPU/Steg 1) med fördjupad kunskap kring anknytning. Hon har en pågående utbildning i psykotramatologi och en pågående masterutbildning med inriktning barnrätt samt ledarskap & organisation. Utbildad i  FFT, MI, BBIC och har även grundutbildning i krishantering. Fördjupad kunskap kring våld i nära relation & hedersvåldsproblematik. Utbildad i riskbedömningsinstrumenten Freda, Sara och Patriark inkl. uppföljande säkerhetsplanering.