Helene Samuelsson - Familjehemspoolen

Helene Samuelsson

Närke med omnejd
helene samuelsson

Helene började på Familjehemspoolen 2018. Hon är socionom, leg familjeterapeut, traumaterapeut och handledare. Helene har erfarenhet av stöd och behandlingsarbete från såväl skola, socialtjänst som barnpsykiatri.

Helene har ett stort intresse av stöd och behandling för barn som har blivit komplext traumatiserade i sina anknytningsrelationer.