Elisabeth Engberg

Södermanland/Mälardalen

Elisabeth är socionom och tog sin examen 1997. Hon har tidigare arbetat inom kommunal, statlig och privat verksamhet som motivatör på kriminalvårdsanstalt, behandlingsansvarig på behandlingshem för missbrukare, socialsekreterare barn och unga, utredningsledare på utredningshem för flickor, enhetschef IFO, verksamhetschef för konsulentstödd familjehemsverksamhet, drivit HVB för ensamkommande barn och däremellan arbetar som socionomkonsult med eget företag i flera år.