Christina Blennow

Skåne/Halland

Christina Blennow knöts till Familjehemspoolen 2003 och arbetar främst med upptagningsområde Skåne. Utbildad socionom sedan 1986, auktoriserad sedan 2001, och med långvarig yrkeserfarenhet från arbete med barn och familjer. Christina har erfarenhet av familjehemsvård från barn- och utredningshem, arbete med tonårsföräldrar, arbete med tidig anknytning och samspelsbehandling mellan barn och föräldrar. Hon har även arbetat med funktionshindrade barn och ungdomar samt deras närstående.

Christina är utbildad i Marte Meo-metoden, både som terapeut och handledare, utbildad handledare med 45 högskolepoäng och har även en handledarutbildning inom psykosocialt arbete med inriktning familjevård samt kurs för handledare i BBIC. Utbildad och godkänd att utföra IAS-intervjuer (Intervju om anknytningsstil), samt genomgått KBT-utbildning på Sverigehälsan och innehar legitimation som Hälso-, och sjukvårdskurator.