Annika Holgersson - Familjehemspoolen

Annika Holgersson

Östergötland/Småland
Annika Holgersson

Socionom med fortbildning inom etik- och livåskådning, KBT, sex- och samlevnadsfrågor samt handledning till familjehem. Har arbetat med traditionellt socialsekreterararbete som utredning av barn, ungdomar och vuxna samt stöd och behandling. Har även erfarenhet som familje-terapeut, familjehemssekreterare, handikappkonsulent, kurator ung-domsmottagning. Även arbete på öppen förskola, socialt fält- och jourarbete,missbruksvård och ungdomshem.

Annika har arbetat som konsulent för Familjehemspoolen sedan år 2000. Arbetar med stöd till familjehem i Småland och Östergötland.