Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /storage/content/27/167427/familjehemspoolen.se/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 120

Konsulenter

Helene Samuelsson
Närke med omnejd

Helene började på Familjehemspoolen 2018. Hon är socionom, leg familjeterapeut, traumaterapeut och handledare. Helene har erfarenhet av stöd och behandlingsarbete från såväl skola, socialtjänst som barnpsykiatri.

Helene har ett stort intresse av stöd och behandling för barn som har blivit komplext traumatiserade i sina anknytningsrelationer.

Tel: 0703-705166
E-post: helene@familjehemspoolen.se


Jesper Byh
Värmland/Dalsland

Jesper är socionom sedan 2001 och är vidareutbildad inom familjeterapi (steg 1-3). Han har jobbat inom socialtjänsten både som socialsekreterare och behandlingssekreterare, företrädelsevis med inriktning med ungdomar. Han har även erfarenhet av att jobba med grupputveckling och grupphandledning. Jesper har tillsammans med sin fru varit familjehem i sex år.

Jesper arbetar med stöd till familjehem i Dalsland, norra Bohuslän och Värmland.

Tel: 070-249 64 87
E-post: jesper@familjehemspoolen.se


Åsa Wahlberg
Västergötland/Halland

Åsa tog sin socionomexamen i Göteborg 1991. Hon har främst arbetat med behandlingsarbete på behandlingshem för tonåringar och deras familjer. Hon har även arbetat som handläggare av barn och
familje-ärenden inom socialtjänsten och har startat upp
ett behandlingshem för tonåringar.

Åsa har en grundutbildning i systemiskt arbete och lösningsfokuserat arbetssätt, en handledarutbildning med inriktning på familjehem samt steg 1 utbildning i KBT.

Hennes upptagningsområde är främst Halland och Västergötland.

Tel: 070-994 83 11
E-post: asawahlberg@familjehemspoolen.se


Maria Palmblad
Örebro/Mälardalen
Maria är auktoriserad socionom och fil.mag. Hon tog sin
socionom-examen i Örebro 1972 och har sedan vidareutbildat sig inom psykoterapi till steg 1 nivå. Hon har handledarutbildning 30 poäng i Psykosocialt arbete och är Marte Meo terapeut och Marte Meohandledare. Marte Meo är en metod att via korta videoinspelade samspelssekvenser stötta föräldrar att ge utvecklingsstöd till sina barn. Maria är även utbildad i Circle of Security (Trygghetscirkeln) som är ett föräldrastödsprogram baserat på anknytningsteori.

Maria har mångårig erfarenhet från kurativt arbete inom
vuxen-psykiatrin och de senaste 15 åren har hon arbetat inom socialtjänsten såväl som socialsekreterare som arbetsledare/familjebehandlare.

Tel: 019-12 55 02, 0705-65 22 28
E-post: maria@familjehemspoolen.se


Christina Blennow
Skåne/Halland

Christina Blennow knöts till Familjehemspoolen 2003 och arbetar främst med upptagningsområde Skåne. Utbildad socionom sedan 1986, auktoriserad sedan 2001, och med långvarig yrkeserfarenhet från arbete med barn och familjer. Christina har erfarenhet av familjehemsvård från barn- och utredningshem, arbete med tonårsföräldrar, arbete med tidig anknytning och samspelsbehandling mellan barn och föräldrar. Hon har även arbetat med funktionshindrade barn och ungdomar samt deras närstående.

Christina är utbildad i Marte Meo-metoden, både som terapeut och handledare, utbildad handledare med 45 högskolepoäng och har även en handledarutbildning inom psykosocialt arbete med inriktning familjevård samt kurs för handledare i BBIC. Utbildad och godkänd att utföra IAS-intervjuer (Intervju om anknytningsstil), samt genomgått KBT-utbildning på Sverigehälsan och innehar legitimation som Hälso-, och sjukvårdskurator.

Tel: 0703 567829
E-post: christina@familjehemspoolen.se


Annika Holgersson
Östergötland/Småland


Socionom med fortbildning inom etik- och livåskådning, KBT, sex- och samlevnadsfrågor samt handledning till familjehem. Har arbetat med traditionellt socialsekreterararbete som utredning av barn, ungdomar och vuxna samt stöd och behandling. Har även erfarenhet som familje-terapeut, familjehemssekreterare, handikappkonsulent, kurator ung-domsmottagning. Även arbete på öppen förskola, socialt fält- och jourarbete,missbruksvård och ungdomshem.

Annika har arbetat som konsulent för Familjehemspoolen sedan år 2000. Arbetar med stöd till familjehem i Småland och Östergötland.

Tel: 0702-260576
E-post: annika@familjehemspoolen.se


Pär Wahlberg
Västergötland/Halland

Pär är socionom sedan 1995 och har arbetat inom socialtjänsten med barn och familj samt vuxna och som kurator inom grund-, och gymnasieskola. Har lång erfarenhet av missbruksvård på behandlingshem som terapeut samt i arbetsledande funktioner.

Pär vidareutbildade sig 2004 inom kognitiv beteendeterapi, KBT, steg 1.


Tel: 0707-582506
E-post: par@familjehemspoolen.se


Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se