Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /storage/content/27/167427/familjehemspoolen.se/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 120

Familjehemspoolen på seminarium om hot och våld

Familjehemspoolen på seminarium om hot och våld

Den 1 november var Christina Blennow (konsulent Skåne) och Caroline Åkerhielm (samordnare) på ett frukostseminarium i Skåne angående hot och våld. Seminariet var anordnat av Akademikerförbundet SSR.

 

Familjehemspoolen lyfte frågan om arbetsmiljöansvar för familjehem. Eftersom familjehem tar uppdrag som privatpersoner och inte är anställda så omfattas man inte av kommunens arbetsmiljöansvar. Det finns inte heller någon vägledning i socialtjänstlagen (SoL) kring familjehems rättigheter. Det är alltså högst oklart att man som familjehem har några rättigheter till stöd från kommunen om man blir utsatt för hot eller våld.

Föreläsningen var väldigt grundläggande så tyvärr hade inte den sakkunniga föreläsaren kunskap om denna fråga. Däremot var han väldigt lyhörd och nyfiken så han bad oss sitta kvar efter seminariet för att ta med sig frågorna tillbaka till förbundet.

 

Caroline och Christina framförde följande frågor:

  • Hur långt sträcker sig kommunernas arbetsmiljöansvar? Omfattas även familjehem/kontaktpersoner/kontaktfamiljer osv. som tar uppdrag i form av privatpersoner och inte som anställda?
  • Om hoten är anonyma är det inte självklart att de kan knytas till familjehemsuppdraget även om det kan tyckas högst sannolikt. Vem gör den bedömningen?
  • Om familjehemmet utsätts för hot som är knutna till personer kring familjehemsplaceringen efter att placeringen är avslutad, kan de räkna med stöd från uppdragsgivande kommun i de lägena?

 

Vi återkopplar så snart svar har skickats från föreläsaren.

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se