Familjehemspoolen i paneldiskussion på Barnrättsdagarna

Familjehemspoolen i paneldiskussion på Barnrättsdagarna 2018

24-25 april Örebro

Barnrättsdagarna anordnas varje år av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen. I år var temat Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och  Caroline Åkerhielm, samordnare Familjehemspoolen, inbjöds till att delta i en paneldiskussion om barn som är placerade.

Caroline Åkerhielm valde att ta upp följande teman:

Orättvisan i att barn som har olika postnummer även kan ha helt olika förutsättningar. Förvisso är Socialtjänstlagen en ramlag så kommuner kan välja olika tillvägagångssätt, men det är inte alltid lagen som avgör. Ibland prioriteras budget högre än barnets behov.

Sammansättningen i socialnämnden i kommunen har också betydelse. Vi anser att företeelsen att politiker har inflytande i individärenden är otidsenlig och vi kan inte se hur det främjar barns jämlikhet i levnadsvillkor.

En annan viktig sak som vi inte pratar särskilt mycket om är villkor i upphandlingar. Innehåll i ramavtalen ser väldigt olika ut och har mer inflytande på barns rättigheter än vad många tror.

Det finns också många goda exempel som inte får glömmas bort. När rollfördelningen är tydlig och barnet vet orsak och förutsättning för placeringen blir det lättare för alla runt barnet att samarbeta. På handläggarnivå fungerar det ofta bra. Misstänksamhet och missförstånd tycker vi oftast sker ett steg upp i delegationsordningen.

Det finns en färdigställd LVU-utredning som bara ligger och väntar. Den ställer helt andra krav på samhället som förälder och har en helt annan syn på barnet som rättighetsbärare.

Panelen fick en fråga angående barnets situation när föräldrar pendlar i samtycket. Vi pratade om att lagen idag framförallt ser till föräldrars rätt till sina barn istället för barns rätt till sina föräldrar. Förhoppningsvis kan det bli skillnad på det framöver. Vi är nyfikna på nya Socialtjänstlagen och hoppas att Barnkonventionen som lag kan förflytta fokus till barns rättigheter istället för att betrakta barn som passiva mottagare, vilket vi anser är fallet idag.

Vi hoppas och tror på en förändring till det bättre!

 

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se