Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /storage/content/27/167427/familjehemspoolen.se/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 120

Familjehem om Familjehemspoolen 2017

Familjehemmen om Familjehemspoolen 2017

Nu är enkäten till familjehem som tagit uppdrag från Familjehemspoolen under 2017 sammanställd.

Feedbacken från familjehemmen känns angeläget eftersom det är ert/deras behov av stöd som vi ska tillgodose, därför är det extra roligt att se att årets poäng är ännu lite högre än vanligt. Det är fortfarande konsulentens tillgänglighet (4,8 av 5) som uppskattats mest, tätt följd av konsulentens stöd och handledning (4,7). Vi funderar ibland på ifall vi har för högt ställda krav vid rekrytering av konsulenter, men när vi ser hur högt värderat kvaliteten på stödet är så väljer vi att inte sänka några krav på vare sig kompetens eller erfarenhet sedan tidigare. Tack för att ni gör det synligt för oss!

I år har dessutom administrationens arbete och tillgänglighet uppskattats högre än tidigare (4,7 jämfört med tidigare 3,8). Vi hoppas att det beror på att vi medvetet försökt göra oss och vårt arbete mer synligt under senare år. Året 2017 har administrationen fått förmedla information som inte bara varit positiv till familjehem som tar uppdrag från oss. Det har inkommit förslag på att höja ersättningen, vilket vi har förståelse för, det finns verksamheter som betalar ut betydligt högre belopp än vad vi gör. Vi har dock kommit fram till att även i fortsättningen hålla oss inom SKL’s rekommenderade belopp för arvode och omkostnad. Vi hoppas förstås att ni vill ta uppdrag från oss även i fortsättningen.

I år har vi än mer medvetet efterfrågat biologiska barns feedback och på så vis fått in många kloka synpunkter som vi tar med oss. Extra stort tack för ert engagemang!!

Fortsatt tack till er alla, vuxna och barn som bidragit till sammanställningen, det hjälper oss i vårt förbättringsarbete! Tveka inte att kontakta samordnare Caroline om ni kommer på något mer ni vill framföra, tel: 076-760 76 06 eller caroline@familjehemspoolen.se

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se