Barnrättsdagarna 2022 i Karlstad

Familjehemspoolen representerades av Karin Hansson (konsulent Östergötland/Småland), Lina Richardsson (konsulent Närke) och Caroline Åkerhielm (samordnare) på plats i ett stundtals soligt Karlstad. Årets tema var Varje barns rätt till utbildning och information – ur ett hälsoperspektiv. Två dagar tillsammans med nästintill 1000 andra barnrättskämpar och flera riktigt givande föreläsningar och möten. Det var roligt och […]

Läs mer

Vi söker skyddat boende i familjehem.

Kontakta oss

Önskvärt att du/ni som familjehem har:– Kunskap och erfarenhet av våld i nära relation (VINR)och/eller– Kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Familjehemmet ska erbjuda placerade personer skydd och stöd. Familjehemspoolen tillhandahåller personligt konsulentstöd med bred och fördjupande kunskap och erfarenhet inom VINR och HRV. Som tillägg erbjuds möjlighet till riskbedömning utifrån Freda, […]

Läs mer