Kategori: Uncategorized

Heldag om trauma

Heldagsutbildning om trauma

 

Bilden kan innehålla: 1 person, text

 

Den 14 oktober var vi på en heldagsutbildning i Stockholm av Arianne Struik om komplext traumatiserade barn. Många är de familjehem som möter dessa barn. Hur kan vi som verksamhet stödja er familjehem på bästa sätt? Utbildaren Arianne Struik kom med konkreta verktyg och hade en väldigt respektfull och ödmjuk inställning. Vi är jättenöjda!

Deltagarna på utbildningen kom från olika områden såsom skolkuratorer, konsulentverksamheter, BUP-personal, läkare och terapeuter. Tyvärr lyste socialtjänsten med sin frånvaro. Synd tycker vi! Eftersom de har så stort inflytande i många av dessa barns liv.

Arianne Struiks bok om traumatiserade barn finns på huvudkontoret. Är det något familjehem som är nyfiken så går det jättebra att låna den!

 

 

Familjehemspoolens sponsorlopp

Under lördagens hästägardag på Mantorptravet sponsrade Familjehemspoolen bl.a. ett av loppen.
Loppet vanns av Eye In The Sky och Claes Svensson. Stort grattis!

 

Familjehemspoolens Relationsbygge
För barn, 1-11 år, med erfarenhet av omsorgssvikt och separationer.

Familjehem + behandling
Familjehemspoolen har i samverkan med Relationsbygget skapat en unik insats, Familjehemspoolens Relationsbygge, för barn som tidigt i livet blivit utsatta för olika typer av omsorgssvikt vilket påverkat deras utveckling negativt.

Barn som varit utsatta för olika former av omsorgssvikt kan vara kroniskt traumatiserade och bära med sig detta genom livet om det inte uppmärksammas och behandlas.

Klicka här! 

 

Familjehemspoolens debattartikel väcker tankar

Vi är glada att vårt inlägg i debatten uppskattas i familjehemskretsar. Vår ambition är att lagstiftaren ska inse att familjehems position behöver stärkas i relation till socialtjänsten. Just nu pågår en översyn av Socialtjänstlagen, så det brinner i knutarna!

Sprid gärna artikeln om ni tycker som vi! Den kan läsas här

Familjehemspoolen på seminarium om hot och våld

Den 1 november var Christina Blennow (konsulent Skåne) och Caroline Åkerhielm (samordnare) på ett frukostseminarium i Skåne angående hot och våld. Seminariet var anordnat av Akademikerförbundet SSR.

 

Familjehemspoolen lyfte frågan om arbetsmiljöansvar för familjehem. Eftersom familjehem tar uppdrag som privatpersoner och inte är anställda så omfattas man inte av kommunens arbetsmiljöansvar. Det finns inte heller någon vägledning i socialtjänstlagen (SoL) kring familjehems rättigheter. Det är alltså högst oklart att man som familjehem har några rättigheter till stöd från kommunen om man blir utsatt för hot eller våld.

Föreläsningen var väldigt grundläggande så tyvärr hade inte den sakkunniga föreläsaren kunskap om denna fråga. Däremot var han väldigt lyhörd och nyfiken så han bad oss sitta kvar efter seminariet för att ta med sig frågorna tillbaka till förbundet.

 

Caroline och Christina framförde följande frågor:

  • Hur långt sträcker sig kommunernas arbetsmiljöansvar? Omfattas även familjehem/kontaktpersoner/kontaktfamiljer osv. som tar uppdrag i form av privatpersoner och inte som anställda?
  • Om hoten är anonyma är det inte självklart att de kan knytas till familjehemsuppdraget även om det kan tyckas högst sannolikt. Vem gör den bedömningen?
  • Om familjehemmet utsätts för hot som är knutna till personer kring familjehemsplaceringen efter att placeringen är avslutad, kan de räkna med stöd från uppdragsgivande kommun i de lägena?

 

Vi återkopplar så snart svar har skickats från föreläsaren.

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se