Stärkt barnrättsperspektiv, men än är vi inte i mål.

Ett flertal goda nyheter! Riksdagen har nu gett regeringen i uppdrag att genomföra en rad förändringar när det gäller att stärka placerade barns rättigheter.

Ta del av en sammanfattning här

Det barnrättsliga perspektivet tar alltmer plats. Vi saknar dock ett förslag; någon rättighet för familjehem i relation till uppdragsgivare kommun. Oftast fungerar samarbetet mellan uppdragsgivare socialtjänst och familjehem väl, men när meningsskiljaktigheter uppstår (tex om barnets bästa) riskerar familjehemmet att få ta emot smällar från vissa kommuner. Smällar som kan bli hårda och få konsekvenser för såväl barnet som för familjehemmet. Det kan handla om t ex negativa referenser eller tom. omplacering av barnet med hänvisning till “samarbetsproblem”. Detta hör som sagt inte till vanligheterna – de flesta kommuner ser familjehemmets iakttagelser och erfarenheter som en resurs – men när det uppstår konflikter har familjehemmets ord inget utrymme i lagen överhuvudtaget.Vi skulle därför önska att familjehem utöver sina skyldigheter även ska ha någon rättighet i förhållande till uppdragsgivare myndighet. Idag är det uteslutande skyldigheter som framgår i lagen.

Vi har skrivit mer om familjehemmets position i relation till uppdragsgivare socialnämnd här.