Socionomdagarna 2019 - Familjehemspoolen

Socionomdagarna 2019

I dagarna två pågick Socionomdagarna i Stockholm. Vi var där förstås, som besökare – inte som utställare.

Glädjande var att traumamedvetenheten ökar inom det sociala arbetet i Sverige. Och det går fort nu! Det fanns ett flertal föreläsningar mer tramuatisering hos barn som huvudämne och därutöver nämnde flera föreläsare vikten av förhållningssättet samt risken för sammanblandning med ADHD då symptomen påminner så mycket om varandra. Ett flertal föreläsare inom ämnet påtalade vikten av ett nära samarbete med socialtjänsten för barn som lever med trauma. Vi hoppas att utvecklingen kommer att fortsätta i samma snabba takt.

Socionomdagarna – det barnrättsliga resonemanget fortfarande är på framfart

Vi är även positiva till att det barnrättsliga resonemanget fortfarande är på framfart! Barns integritet och rättssäkerhet värdesätts betydligt högre än för bara några år sedan. Vi är väldigt glada för att vi genom åren inte har tummat på vår syn som barn som rättighetsbärare trots att vissa uppdragsgivare kommuner har ifrågasatt vårt förhållningssätt.

Det fanns ändå en del damm i hörnen… Vi hade förväntat oss mer än det som presenterades om översynen av Socialtjänstlagen, med Margaretha Winberg i spetsen. Det kanske blir bättre när översynen presenteras som en helhet men vi var förvånade över att det verkar bli så få delar som ingår i översynen. Hoppas att vi blir positivt överraskade i sommar när betänkandet ska vara klart!