Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /storage/content/27/167427/familjehemspoolen.se/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 120

Anna Jonhed, universitetslektor Örebro universitet, till Familjehemspoolen.

Hur kan vi handleda familjehemmen för att umgängen ska bli så bra för barnen som möjligt?

Familjehemspoolen har bjudit in Anna Jonhed, universitetslektor Örebro universitet,

för en workshop med våra konsulenter och administration.

 

Frågan vi kommer att resonera kring är hur vi kan handleda/vägleda familjehemmen i umgängesfrågor för att det ska bli så bra som möjligt för det rättighetsbärande (placerade) barnet.

 

I umgängesfrågor finns det många olika parter som har en åsikt. Socialtjänsten, de biologiska föräldrarna, lagtexten, forskning, familjehemmet och inte minst det placerade barnet. När det finns motstridigheter bland alla dessa parter så upplever vi att barnets perspektiv halkar ner i prioriteringslistan. Vårt uppdrag är inte att ta ställning till beslut eller orsak till det, utan att fortsatt handleda familjehemmet utifrån barnets bästa.

 

Vi hoppas att Jonheds vetenskapliga syn tillsammans med konsulenternas praktiska erfarenheter kan mynna ut i intressanta diskussioner och förhoppningsvis konkreta förhållningssätt att använda i praktiken.

Anna Jonhed

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se